Nieuws & Verslagen

Leden stemmen VOOR nieuwe baanverlichting

Op de bijzondere ALV van donderdag 23 april 2020 hebben de leden met 77 stemmen VOOR gestemd op de goedkeuringsaanvraag voor de nieuwe baanverlichting, zonnepanelen op het clubgebouw en aanleg nieuwe bekabeling voor de geluidsinstallatie. Er waren 0 stemmen tegen.

Namens het bestuur en de commissie baanverlichting veel dank voor jullie medewerking aan deze bijzondere manier van stemmen (66 stemmen werden uitgebracht via volmachten aan de secretaris van WWV)

Het bleef verder gelukkig rustig bij de club en er kwamen geen onaangekondigde leden, zodat we Coronaproof
de stemming konden laten plaatsvinden.

Deze mooie score betekent GROEN LICHT voor het in opdracht geven van de offertes, met inzet op het gebruik komend najaar. De eerste subsidie is inmiddels overgemaakt.
De commissie baanverlichting gaat nu druk aan de slag met het vervolg en we hopen dat de leveranciers niet teveel leveringsproblemen zullen ondervinden door de Coronacrisis. Veel materialen worden nl. vanuit Europa besteld.

Sponsoren