Mountainbike

Doelstelling en Missie

De doelstellingen en de missie van MTB afdeling van WWV voor de komende periode zijn bepaald op basis van het verenigingsbeleidsplan van WWV.

Het Verenigingsbeleidsplan van Westland Wil Vooruit

Met verwijzing naar de statuten van de Wielervereniging, stelt de vereniging zich ten doel het (doen) bevorderen en beoefen van de wielersport in de meest brede betekenis.

Alle beoefenaars zullen, per categorie waar zij zich bij aangemeld hebben als ook zoveel mogelijk individueel, die begeleiding krijgen die nodig is om:
- Plezier te hebben in de Sportbeoefening
- Het niveau te bereiken dat in overleg tussen sporter en de trainer en ploegleider is gepland.

De leden die aangesloten zijn bij de Divisie MTB of Rensport zullen indien gewenst de training en begeleiding krijgen om hen op te leiden en te vormen tot en met het niveau van de hoogste vorm van clubcompetitie die in Nederland bereikbaar is.

Het KNWU beleidsplan MTB

Het mountainbiken is in beweging en biedt volop kansen deze sport verder te professionaliseren Het is de algemene wens van de KNWU, de sporters en de teams om de sport in de diepte én de breedte te ontwikkelen.

Dit beleidsplan (MTB specifiek) moet een start maken om de MTB-sport, zowel wedstrijd- als breedtesport, te stimuleren en te ontwikkelen voor verenigingen, teams met als doel de huidige en toekomstige generatie mountainbikers te faciliteren in hun behoefte. Dus talenten te laten doorgroeien naar de top, verenigingen en teams te faciliteren, de deelnemers aantallen weer te laten groeien en het wedstrijd aanbod te vergroten, verbreden en kwalitatief te verbeteren.

Doelstellingen

Vanuit de beleidslijnen in het verenigingsplan zijn de volgende doelstellingen voor de MTB divisie opgesteld:

  • Aanbieden van de mountainbike sport voor alle leeftijden
  • Aanbieden van de mountainbike sport zowel recreatief- als wedstrijdniveau
  • Stimuleren van de wedstrijdsport
  • Speciale aandacht voor jong talent (talentenontwikkeling)

Om de doelstellingen te kunnen realiseren zijn een aantal onderdelen benoemt die verder worden uitgewerkt in dit beleidsplan.

Aanbieden van de Mountainbike Sport voor alle leeftijden vanaf 7 Jaar zowel Recreatief- als Wedstrijdniveau.

  1. Stimuleren van de Wedstrijdsport (WWV-MTB is en blijft een wedstrijdgerichte vereniging) tot het niveau van Junioren en in de toekomst misschien verder.
  2. Speciale aandacht voor Jong talent (talentenontwikkeling)
  3. Kaderopleiding (trainers, EHBO) om een goed niveau te kunnen handhaven.

Wij denken bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren door plezier in het MTB -en centraal te zetten. Vanuit dit plezier en structuur leden te stimuleren deel te nemen aan de mountainbike wedstrijdsport tot en met de Junioren. Daarnaast is het belangrijk om:

  1. Samenwerking binnen WWV optimaliseren met andere Afdelingen op Sportief (Jeugd tot en met de Junioren) en bestuurlijk niveau.
  2. Samenwerking met andere MTB verenigingen optimaliseren of uitbreiden.

 

Sponsoren