Algemeen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

                                     

 

Geacht lid van Westland Wil Vooruit,

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Westland Wil Vooruit op dinsdagavond 24 april 2018, aanvang 20.00 uur in het clubgebouw Broekpolderlaan 14 in Honselersdijk.

Het gebouw is open vanaf 19.30 uur.

Namens het Dagelijks Bestuur,
Paul van den Enden, voorzitter

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV d.d. 24 oktober 2017
4. Financieel jaarverslag 2017
      ·   Verslag en decharge van de Kascontrole Commissie
    
·   Benoeming Kascontrole Commissie t.b.v. boekjaar 2018
5. Instellen verplicht uitvoeren van taken. Zie onderstaand voorstel**
6. Kleding 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting

**WWV is een vereniging die voor haar activiteiten op en naast de fiets volledig steunt op de inzet van onbetaalde krachten (de vrijwilligers). Dat willen we als bestuur ook graag zo houden! Maar dat betekent wel dat alle leden (zelf of een familielid) op één of andere manier een bijdrage moet leveren. We hebben berekend dat het gemiddeld per persoon 2 uren per kwartaal is (totaal 8 uren per jaar). De inzet kan zijn hulp bij trainingen, organisatie van wedstrijden, facilitaire of administratieve werkzaamheden. Als leden zich niet willen inzetten voor de vereniging dan zou dat afgekocht kunnen worden met een bedrag van € 25,- per lid per jaar. We hopen dat we dat bedrag bij niemand in rekening hoeven te brengen!

 

 

 

Sponsoren