Algemeen

Supportersclub

Waarom een Supportersclub?

De doelstelling van deze club is activiteiten te ontwikkelen binnen de vereniging, die direct en indirect met fietsen verband houden. Activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen, ongeacht de afdeling waartoe men behoort. Ook gezinsactiviteiten horen daarbij om het thuisfront bij de wielervereniging te betrekken. Activiteiten zoals diverse bloemschikavonden, klaverjasmarathon en niet te vergeten de gentlemenrace. Verder worden ook wekelijks kaartavonden gehouden. Jaarlijks organiseert de Supportersclub samen met de afdelingen de huldigingsavond en de ploegenvoorstelling.

Verder verleent de Supportersclub hand- en spandiensten binnen de vereniging wanneer daaraan behoefte is. Alle bovengenoemde activiteiten dragen ook weer bij aan de kantineomzet, wat ook voor een vereniging als WWV belangrijk is. Via haar donateurs verkrijgt de Supportersclub de financiële middelen om al deze activiteiten te bekostigen. En vergeet niet dat het rad van avontuur ook regelmatig draait, wat de Supportersclub ook nog inkomsten oplevert.Als er iemand is opgenomen in het ziekenhuis of een renner/ster is ernstig gevallen of de geboorte van een kind dan zorgt de Supportersclub voor een kleine attentie dit kan zijn een bos bloemen, een kaart of een fruitmand. Dit kan je doorgeven aan Frans van Dijk, tel: (06) 29 06 06 45, e-mail: vdfrans@kabelfoon.nl hij zal daar dan voor zorg dragen.

Wil je donateur worden van de St. Supportersclub WWV? Dat kan door middel van € 7,50 over te maken naar rekeningnummer NL22 RABO 0340 3238 68 t.n.v St. Supportersclub WWV.

  

Sponsoren