Algemeen

Reglement

Deelname

 • De deelnemers hebben een leeftijd van minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar.
 • De Rabo Dikke Banden Races worden verreden in de leeftijdscategorieën 7-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12 jaar.
 • Jongens en meisjes rijden de Rabo Dikke Banden Races in aparte categorieën.
 • Indien een deelnemer in de loop van het seizoen een leeftijd bereikt waarbij hij naar een andere categorie wordt overgeplaatst, gebeurt dit met behoud van punten.
 • Indien een deelnemer in de loop van het seizoen de leeftijd van 13 jaar bereikt, is het toegestaan dat hij het seizeon afmaakt in de laatste leeftijdscategorie (11-12 jaar).
 • Deelname aan een Rabo Dikke Banden Race is alleen mogelijk indien je geen lid bent van een wielervereniging. Daarbij maakt het geen verschil of je in het bezit bent van een licentie van de KNWU of niet.
 • De jeugdleden van Westland Wil Vooruit wordt de mogelijkheid geboden in een eigen categorie een wedstrijd te rijden. Deze wedstrijd vindt plaats vooraf van de Rabo Dikke Banden Races.

Materiaal

 • De deelenemers rijden op gewonen fietsen, mountainbikes en city bikes met versnellingen zijn toegestaan. Racefietsen en fietsen met racefiets-onderdelen (waaronder clickpedalen) zijn daarentegen niet toegestaan.
 • De banden op de fiets dienen een minimale dikte te hebben van 28mm.

Overige bepalingen

 • Indien zich een situatie voordoet waarin het reglement niet voorziet, heeft de organisatie het recht een beslissing te nemen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde personen uit te sluiten van deelname aan een Rabo Dikke Banden Race.
 • Klassementwinnaar krijgt jasje + shirt te leen, broek mag je houden, als lid conformeer je aan het kledingreglement.

Sponsoren