Algemeen

Rabo-D.B.R.

Rabobank Westland Sponsor Rabojeugdwielerplan

In 1996 heeft Westland Wil Vooruit in samenwerking met de Rabobank het WWV-Rabojeugdwielerplan opgezet. Het WWV-Rabojeugdwielerplan heeft als doel het vergroten en het verbreden (van de kwaliteit) van de wielersport onder de Westlandse Jeugd.

De activiteiten van het WWV-Rabojeugdwielerplan kunnen in twee delen worden gesplitst. Ten eerste steunt het WWV-Rabojeugdwielerplan de jeugdafdelingen van Westland Wil Vooruit. Door het financieren van trainerscursussen, de aanschaf van materiaal en de sponsoring van de jeugdwedstrijden en trainingen. Ten tweede organiseert het WWV-Rabojeugdwielerplan Rabo Dikke Banden Races (RDBR’s). Deze races worden speciaal georganiseerd voor kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot en met 12 jaar en worden verreden tijdens de negen Westlandse wielerrondes in gemeente Westland. Door middel van de RDBR’s kunnen kinderen kennis maken met de wielersport.

Het WWV-Rabojeugdwielerplan gaat alweer zijn zeventiende jaar in. De voorgaande jaren waren zeer succesvol en mede door de financiële ondersteuning van de Rabobank heeft Westland Wil Vooruit goede resultaten behaald. Men kan dit bijvoorbeeld zien aan het groeiend aantal jeugdleden bij Westland Wil Vooruit.

Ondersteuning jeugdafdelingen Westland Wil Vooruit 

Het Rabojeugdwielerplan heeft als doel de kwaliteit van de wielersport te verbeteren. Daarbij worden de jeugdafdelingen van Westland Wil Vooruit financieel ondersteund. Dankzij de steun van de Rabobank organiseren we onder andere wedstrijden voor de jeugd, stellen we materialen ter beschikking, financieren we trainerscursussen en trainingskampen en organiseren we Dikke Banden Races in samenwerking met de plaatselijke wielercomités.

Rabo Dikke Banden Races

De Rabobank Dikke Banden Races zijn een groot succes. In de gemeente Westland worden ieder jaar een aantal Dikke Banden Races georganiseerd voor de jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 7 t/m 12 jaar. Het gehele seizoen wordt er een klassement bijgehouden en op de finaledag op het Van Vliet wielerparcours van Westland Wil Vooruit worden de prijzen en echte wielertruien uitgereikt. Voorts wordt er jaarlijks een landelijke Rabo Dikke Banden Race finaledag georganiseerd. De kinderen kunnen zich voor de landelijke finaledag plaatsen door als eerste over de meet te komen bij een Dikke Banden Race. Westland Wil Vooruit heeft al drie keer de landelijke finaledag mogen organiseren op het parcours van Westland Wil Vooruit en éénmaal op Papendal.

Met de Dikke Banden Races maakt de jeugd kennis met de wielersport, zo kunnen ze bijvoorbeeld beleven hoe het is om een wedstrijd te rijden. Door middel van de Dikke Banden Races kunnen we jeugd aan onze vereniging binden. In het verleden zijn meerdere deelnemers van de Rabo Dikke Banden Races overgestapt naar de jeugdafdelingen van Westland Wil Vooruit. Om deze jeugd te behouden, moet een goede begeleiding worden gegeven. Deze begeleiding kunnen we met medewerking van de Rabobank geven.

Tot slot

Het bovenstaande zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van de talloze vrijwilligers. Ook volgend jaar hopen we een beroep op hen te kunnen doen, zodat de activiteiten weer een groot succes worden. Daarnaast wensen wij de wielersport een prachtig seizoen toe! Westland Wil Vooruit - Rabojeugdwielerplan

Sponsoren