Algemeen

Licentie

Aanvraag voor de KNWU licenties
Hieronder vindt u informatie waar regelmatig vragen over worden gesteld.
 
Nieuwe leden
Aankomende (nog onbekende) leden moeten eerst lid worden van een vereniging die is aangesloten bij de KNWU. Daarna kan de secretaris deze rechtstreeks via 'Mijn KNWU' aanmelden voor het basislidmaatschap KNWU. Het emailadres wat bij het invoeren van een nieuw lid wordt ingevuld ontvangt de welkomstmail met toegangscode en wachtwoord. Daarmee kan het nieuwe lid inloggen om de licentiekeuze voor het betreffende jaar door te geven.
 
Bestaande leden
Bestaande leden kunnen zelf inloggen op 'Mijn KNWU' en de licentie aanvragen of van het huidige jaar verlengen naar het volgende jaar. Het basis lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd zolang je lid bent van Westland Wil Vooruit. Alleen de licentie moet je zelf jaarlijks verlengen.
 
Veranderen van vereniging
Nadat de renner de licentie heeft aangevraagd en heeft aangegeven van vereniging te willen veranderen komt er bij de oude vereniging een verzoek op 'Mijn KNWU' te staan om met deze verandering akkoord te gaan. Nadat de oude vereniging akkoord is kan de nieuwe vereniging akkoord gaan. Het secretariaat van het district wordt over de verandering middels een e-mail geïnformeerd.
 
Vervangen van pasfoto
Licentiehouders kunnen zelf een nieuwe pasfoto uploaden voor op de licentie. In 'Mijn KNWU', onder 'profiel' kunnen de pasfoto's bij 'pasfoto uploaden' klaar worden gezet. Nieuwe pasfoto's hoeven dus niet meer gemaild of opgestuurd te worden naar het uniebureau.
 
Verzending licenties
De licenties worden rechtstreeks aan de leden verzonden. De eerste aanleverdatum bij de Nationale Sportpas vindt plaats op 5 december. Dit betekent dat wanneer er leden zijn die voor de Kerst in het bezit willen zijn van de licentie voor het volgende jaar, zij z.s.m. moeten inloggen op 'Mijn KNWU' en de licentie verlengen naar het nieuwe jaar.
 
Voor wat betreft algemene vragen over licenties en andere KNWU-lidmaatschapsvormen verwijzen wij u naar de website van de KNWU: www.knwu.nl
 
Mocht u over bovenstaande tekst vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de ledenadministratie van WWV: ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl

 

Sponsoren