Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Voornaam*
Tussenvoegsels
Achternaam*
Geboortedatum*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail*
Bijzonderheden(bijv. medicijngebruik)
Ik wil lid worden van de volgende afdelingen   Wielrennen
  Mountainbike
  Trimmers
Ik heb een licentie   Ja
  Nee
Betalen via incasso*   Ja
  Nee
 
Vrijwilligerstaak *
Zie onderaan deze pagina voor meer informatie over de vrijwilligerstaak.

*Het incassoformulier kan alleen ná het aanmelden worden gedownload of aangevraagd worden door een mail te sturen naar ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl


Automatische incasso

Sinds enkele jaren werkt WWV met het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributiebedragen. Dit draagt bij aan een efficiënte verwerking van de contributies en scheelt u als lid ook tijd. Bij het aangaan van het lidmaatschap vragen wij u daarom om een machtiging voor automatische incasso af te geven aan de vereniging. Het formulier is via onderstaande knop te downloaden. Wanneer u zwaarwegende bezwaren hebt tegen het automatisch incasseren, hebben wij de regel dat bovenop de jaarlijkse contributie een bedrag van € 15,- bij u in rekening wordt gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het contributiejaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap kan jaarlijks en dient voor het komende jaar plaats te vinden vóór 1 december van het huidige jaar. Bij een latere opzegging wordt nog het KNWU-basislidmaatschap nog bij u in rekening gebracht (2016: € 10,-). U kunt het lidmaatschap bij WWV alleen schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl) onder duidelijke vermelding van de naam.

Lid worden gedurende het seizoen

Het contributiejaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als u gedurende het jaar lid wordt, betaalt u het eerste jaar naar rato van het aantal maanden dat u in de jaar lid bent.

Verplichte vrijwilligerstaak

WWV is een vereniging die voor haar activiteiten op en naast de fiets volledig steunt op de inzet van onbetaalde krachten (de vrijwilligers). Dat willen we als bestuur ook graag zo houden! Maar dat betekent wel dat alle leden (zelf of een familielid) op één of andere manier een bijdrage moet leveren. We hebben berekend dat het gemiddeld per persoon 2 uren per kwartaal is (totaal 8 uren per jaar). De inzet kan zijn hulp bij trainingen, organisatie van wedstrijden, facilitaire of administratieve werkzaamheden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 is besloten, dat als leden zich niet willen inzetten voor de vereniging dat dan afgekocht kan worden met een bedrag van € 25,- per lid per jaar. We hopen dat we dat bedrag bij niemand in rekening hoeven te brengen!

Sponsoren