Algemeen

Lid worden

Ben je al eens op de club geweest? Heb je al eens in de kantine of op het parcours met iemand van WWV gesproken? Heb je al eerder gefietst of ben je lid geweest van een andere vereniging? Nee? Kijk dan eerst eens op de site bij Ren, Mountainbike of Trimmers.
Maak eens een afspraak met één van hen of maak een afspraak om mee te trainen op ons parcours.

Lidmaatschap en contributie
Bestemd voor leden die actief deelnemen aan activiteiten (wedstrijden,trainingen, etc.) van de vereniging.

  1. Het lidmaatschap duurt steeds van 1 januari tot en met 31 december. Indien uiterlijk vier weken voor 31 december wordt opgezegd (bij ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl) is geen contributie voor het volgende jaar verschuldigd. Bij niet of te late opzegging loopt het lidmaatschap automatisch een jaar door en is ook voor het volgende jaar contributie verschuldigd.
  2. Nieuwe leden ondertekenen bij de aanvang van het lidmaatschap een machtiging waarmee de contributie tot andere opzegging automatisch wordt geïncasseerd.
  3. Jaarlijks ontvangt ieder lid in het eerste kwartaal van het jaar, althans en in ieder geval zo spoedig mogelijk daarna, een contributienota, die met behulp van voornoemde machtiging bij het lid zal worden geïncasseerd.
  4. Indien automatische incasso om welke reden dan ook niet slaagt, zal het lid schriftelijk worden verzocht de contributie binnen één maand na het versturen van het verzoek op andere wijze te voldoen. Indien de contributie binnen die termijn niet alsnog wordt voldaan, zal het lid schriftelijk een laatste termijn van twee weken worden gegund om de contributie alsnog te betalen. Bij niet of niet tijdige betaling binnen die laatste termijn gaat het bestuur ervan uit, dat het lid geen prijs meer stelt op voortzetting van het lidmaatschap en zal opzegging door de vereniging volgen.
  5. Opzegging door de vereniging op grond van het bepaalde onder 4 ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie van het lopende kalenderjaar te voldoen.

Jeugd Ren/MTB: € 62,00 per jaar
Nieuwelingen Ren/MTB: € 77,00 per jaar
Junioren Ren/MTB: € 87,00 per jaar 
Senioren Ren/MTB: € 97,00 per jaar
Trimmers: € 92,00 per jaar
Kaderlidmaatschap: € 32,00 per jaar

Een kaderlidmaatschap is bestemd voor mensen die actief bijdragen aan de vereniging, maar niet actief deelnemen aan activiteiten (wedstrijden, trainingen, etc.) van de vereniging, maar wel lid willen zijn van WWV. Renners, Mountainbikers of Trimmers die wedstrijden/vossenjachten rijden en/of trainingen volgen en daarnaast ook vrijwilligerswerk doen, komen niet in aanmerking voor het kaderlidmaatschap. Zij hebben een regulier lidmaatschap.

Je eerste licentie
Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden moet je lid zijn of worden van een vereniging om daarna een licentie aanvragen bij de K.N.W.U. Ben je lid van Westland Wil Vooruit en moet je voor het eerst een licentie aanschaffen, mail dan naar de ledenadministratie en vermeld in je mail: Voorletters, Roepnaam, Achternaam, Adres, Postcode, Geboortedatum, Telefoonnummer en je E- mailadres. 
Als de gegevens naar de KNWU zijn gestuurd dan krijg je een inlogcode en kan je mailen naar: licentiekeuze@knwu.nl  
 
Basis lidmaatschap 
Wat is nu precies een Clubbasislid en wat betekent dit voor verenigingen? Die vraag is meerdere malen gesteld aan de medewerkers van het Uniebureau. De KNWU is door regelgeving vanuit NOC*NSF en aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (onderwerpen doping en tucht) verplicht gesteld alle leden van verenigingen die actief betrokken zijn bij de wielersport aan zich te verbinden. Dit klinkt wat vaag, maar het komt erop neer dat iedereen die deelneemt of mee werkt aan activiteiten en/of werkzaamheden gerelateerd aan KNWU activiteiten/licentiehouders bekend (dus lid) bij de KNWU moet zijn. Via het basislidmaatschap is iedereen verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO) en rechtsbijstand. De aanmelding van de basislidmaatschappen loopt via de verenigingen. De kosten van het basislidmaatschap van 5 euro worden rechtstreeks met de verenigingen verrekend. Het basislidmaatschap is geen licentie! Ieder basislid ontvang een apart pasje (naast een eventuele licentie).

Een paar voordelen van het basislidmaatschap op een rijtje:

  • Verzekerd zijn bij activiteiten van de vereniging
  • Deelname mogelijkheid aan wedstrijden
  • Gebruik kunnen maken van aanbiedingen (Ziektekostenverzekering, Korting bij bezoek evenementen, WielerMagazine etc.)

Voor meer informatie over de medische keuringen: http://www.knwu.nl/jury-reglementen/medisch/keuringen 

Clubkleding 
Informatie over de clubkleding kunt u hier vinden. 
 
Lid worden
Als je alles hebt doorgelopen en je weet zeker dat je lid wil worden van Westland Wil Vooruit, ga dan naar het aanmeldformulier.
Nadat je het formulier hebt ingevuld en verstuurd (je krijgt geen bevestiging) gaat het naar onze ledenadministratie en krijg t.z.t. een mail dat je lid bent bij WWV.

Voor alle andere lidmaatschapszaken: Mail: ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl

Sponsoren