Algemeen

Beheer

Ten tijde van de bouw van het clubgebouw en de aanleg van het parcours werd al snel de noodzaak duidelijk van een efficiënt beheer van deze accommodatie. In samenspraak met het bestuur van WWV was een groep van vijf mensen bereid de doelstelling, het beheer van het complex, op zich te nemen.

De commissie facilitaire dienst is aanspreekpunt voor het bestuur van WWV en verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine, het laten verrichten van groot onderhoud, het verrichten van klein onderhoud en het geven van advies op deze punten. Daarbij hoort de volgende taakverdeling: schoonmaken van het complex, inkopen van voorraden, organiseren van de barbezetting, onderhoudstechnische aspecten, financiën, beheren van de evenementenkalender.

De commissie facilitaire dienst heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van WWV. De commissie is voor uitvoering van haar taken aangewezen op vrijwilligers. Veel trouwe vrijwilligers voeren dagelijks de werkzaamheden uit. Aan al deze vrijwilligers is de wielervereniging veel dank verschuldigd. Alleen dankzij de inzet van deze mensen kan de beheercommissie haar doelstelling halen.

De afdeling beheer bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Sjaak Bol 0174-514532 06-51502468 mbol@kabelfoon.nl
Voorzitter Koos van Winden 0174-293768 06-20559984 koosvanwinden@hotmail.com
Penningmeester Aad Helderman 06-10701256 held@kabelfoon.nl
Kalender kantine Sandra de Brabander 06-45740635 sandraboeters@caiway.net
Inkoop  John van de Ende 06-22457759 johnvandenende@hetnet.nl
Lid Dré van de Zande 06-48737059

Protocol aanvraag evenement kantine en parcours W.W.V.
Er dient een maand van te voren een aanvraag te worden gedaan via de mail naar: Sandra de Brabander
Functie: coördinator bar, rooster agenda, evenementen en vergaderschema. Tel. 06-45740635
 
Bij een aanvraag wordt er een lijst meegestuurd voor het aangeven van de behoefte aan eten voor een evenement en hoe men de kantine ingedeeld wil hebben. Deze lijst z.s.m., doch uiterlijk 3 weken van te voren retour mailen naar Sandra of John van den Ende
Functie: inkoop eten, inkoop dranken en voorraad beheer. Tel. 06-22457759
 
Indien men gebruik wil maken van de kantine voor een vergadering: contact opnemen met Sandra de Brabander. Zij beheert de agenda en kan aangeven of er ruimte is.
 
Als er gebruik gemaakt wordt van het parcours, kantine, kleedkamers en douche dient men deze netjes achter te laten.
Indien een afdeling wil vergaderen in de kantine moeten de gebruikte consumpties direct worden afgerekend met consumptiebonnen.
Deze kunnen worden ingekocht bij Aad Helderman. Tel. 06-10701256.
 
Iedere Afdeling dient bij een evenement zelf voor barbezetting te zorgen, dit in overleg met Sandra de Brabander.
 
Verder is de kantine te gebruiken voor feesten en partijen dit is alleen mogelijk indien hij niet in gebruik is door de vereniging. Hiervoor kan men zich melden bij Sandra de Brabander.
Vanuit beheer moet er een barmedewerker bij dit gebruik aanwezig zijn.
Voor dit gebruik van de kantine moet een bedrag betaald worden.
 
Voor het aanvragen van drank en voeding om mee te nemen door de Ren of MTB afdeling moet een week vooraf een mail gestuurd worden naar John van den Ende
In het bericht moet worden aangegeven:
Wat men nodig heeft en het tijdstip dat het opgehaald wordt. Dit wordt afgerekend via de penningmeester ten laste van de desbetreffende afdeling.
 
Voor alle andere zaken naar kan men mailen of bellen naar:
Koos van Winden tel: 0174-293768
of Sjaak Bol tel: 06-51502468
 

Sponsoren